Kostel sv. Vavřince

Kostel sv. Vavřince byl vystavěn v letech 1725-1733 ve vrcholně barokním slohu. 

Původní chodovský kostel byl vystavěn díky působení mnichů z kláštera ve Waldsassenu pravděpodobně už ve 12. století. První zmínky o chodovském kostele máme ovšem až ze 14. století, kdy je již kostel veden jako farní. Tento kostel byl zničen požárem v roce 1654 a na jeho místě byl postaven o čtyři roky později malý kostelík, který brzy přestal vyhovovat potřebám rozrůstajícího se Chodova. 
Současný kostel svatého Vavřince nechal vystavět v letech 1725 - 1733 majitel Horního a Dolního Chodova Franz Flamin von Plankenheim, který tak chtěl nahradit nevyhovující starší kostel. Jako stavitele kostela vybral Wolfganga Braunbocka. Přes technické i finanční obtíže se v roce 1731 povedlo zastřešit presbyterium a první mše svatá byla v novém kostele sloužena jen několik týdnů po smrti zakladatele chrámu Franze Flamina von Plankenheim a to 10. srpna roku 1733. 
Zcela dokončen byl ovšem kostel teprve v první polovině 19. století, kdy se podařilo dokončit vnější úpravy chrámu a byla vybudována žulová terasa na jižní straně. Teprve v roce 1846 lze považovat kostel v Chodově za úplně dokončený. Slavnostní vysvěcení se konalo 8. listopadu 1846. 
Velké problémy byly po celou dobu existence kostela se statikou budovy. Kostel byl vystavěn na nestabilním jílovém podloží, což negativně ovlivnilo stabilitu stavby. Vážně se situace zhoršila v 19. století, kdy se v okolí kostela začalo ve větším množství těžit a v důsledku toho došlo k poklesu spodní vody, která chránila dřevěné piloty pod kostelem. Velké opravy proto proběhly v letech 1865, 1890 a 1930.
Po druhé světové válce a vysídlení původního německého obyvatelstva začal kostel rychle chátrat a koncem 60. let byl v katastrofálním stavu. Společně s výstavbou panelových domů v ulici pod kostelem se dalo podloží znovu do pohybu a začalo hrozit zřícení kostela. V sedmdesátých letech proběhla nákladná rekonstrukce a pilotáž kostela. Od roku 2005 je kostel v majetku města Chodova a probíhají další rekonstrukce.

 

Zvon prošel opravou, na níž se ve sbírce složili obyvatelé města. Zvuk zrestaurovaného zvonu se opět po mnoha letech rozezněl na Vavřinecké pouti 13. srpna 2016 a mobilní vyzvánění je jakousi drobnou pozorností za jejich dar.

Zvuk zvonu Jan Vilém z roku 1658
si můžete stáhnout do svého mobilního zařízení zde
 
pro   SMS
pro   vyzvánění
 
Sbírka na pořízení dvou chybějících zvonů v kostele svatého Vavřince oficiálně skončila ke dni 15. srpna 2017. Na její konto a do pokladničky v infocentru lidé přispěli celkem 388 527 korunami. Sbírka měla původně trvat do 30. listopadu 2018, chodovští radní ji však z důvodu naplnění jejího účelu ukončili dříve.
Oba dva nové zvony – svatý Vavřinec a svatý Florián – vyrobené ve Zvonařské dílně Tomášková-Dytrychová pak stály dohromady 385 022 korun. To znamená, že Chodovákům se během jediného roku podařilo vybrat dostatek prostředků na pořízení obou zvonů,
 
Zvuk zvonů Jan Vilém, sv. Vavřinec a sv. Florián
si můžete stáhnout do svého mobilního zařízení zde:
 
pro SMS

Zůstaňte informováni o našich novinkách

Přihlašte se do našeho newsletteru a budeme Vám zasílat novinky přímo na e-mail.