Společenský sál - PREZIDENTSKÉ VOLBY 1. kolo

Galerie

KASS Chodov

Volební okrsky č. 5 a 6: volební místnost na adrese: Kulturní a společenské středisko Chodov, náměstí ČSM čp. 1022 – hlavní vchod (Bravíčko).

Volební okrsky č. 7, 8, 9 a 10: volební místnost na adrese: Kulturní a společenské středisko Chodov, náměstí ČSM čp. 1022 - boční vchody do spol. sálu.

termíny konání voleb:

Pátek 13. 1. - 14 až 22 hodin.

Sobota 14. 1. - 8 až 14 hodin.

Délka akce: 480 minut
Rok výroby: 2023

Informace o akci a jejím konání